Publicamos a resolución provisional de adxudicación do contrato no marco do proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto «Sherpa do Mar» (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-sherpa-do-mar/).   Resolución: Adxudicación provisional contrato Sherpa do Mar...

Publicamos a lista definitiva cos resultados obtidos no proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto "Sherpa do Mar" (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-sherpa-do-mar/).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Descargar lista definitiva...

Publicamos a lista definitiva cos resultados obtidos no proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto "Bluebiolab" (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-bluebiolab/).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Descargar lista definitiva Xestor/a do...

Publicamos a lista provisional cos resultados obtidos no proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto "Bluebiolab" (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-bluebiolab/).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Descargar lista provisional Xestor/a do...

Publicamos a lista provisional cos resultados obtidos no proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto "Sherpa do Mar" (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-sherpa-do-mar/).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Descargar lista provisional...

Publicamos la lista definitiva con los resultados obtenidos del proceso de selección para el puesto de Técnico/a de gestión del Campus do Mar (toda la información acerca de esta oferta de trabajo en: campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-tecnico-a-de-xestion-para-o-campus-do-mar/ ).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation=''...

Data Prevista de Comezo do contrato: 01-15/11/2018 Data de Finalización: 31/12/2019 Retribución bruta mensual: 1400 € Posibilidade de Renovación: Sí, condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente. Requisitos: - Licenciatura ou Grao, preferentemente en Ciencias do Mar, Bioloxía ou afíns/equivalentes. - 2 anos de experiencia en posto similar - Dominio do...

Web y subwebs financiadas por:

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación en el marco del programa Campus de Excelencia Internacional y por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

X