Publicamos a lista provisional cos resultados obtidos no proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto "Bluebiolab" (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-bluebiolab/).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Descargar lista provisional Xestor/a do...

Publicamos a lista provisional cos resultados obtidos no proceso de selección para o posto de Xestor/a do proxecto "Sherpa do Mar" (toda a información da oferta de emprego en: https://campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-xestor-a-para-o-proxecto-sherpa-do-mar/).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin='' icon_animation='' icon_animation_delay='' link='' target='_self'] Descargar lista provisional...

Publicamos la lista definitiva con los resultados obtenidos del proceso de selección para el puesto de Técnico/a de gestión del Campus do Mar (toda la información acerca de esta oferta de trabajo en: campusdomar.gal/oferta-de-emprego-de-tecnico-a-de-xestion-para-o-campus-do-mar/ ).   [icons size='fa-lg' custom_size='' icon='fa-file' type='normal' position='' border='yes' border_color='' icon_color='' background_color='' margin=''...

Data Prevista de Comezo do contrato: 01-15/11/2018 Data de Finalización: 31/12/2019 Retribución bruta mensual: 1400 € Posibilidade de Renovación: Sí, condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente. Requisitos: - Licenciatura ou Grao, preferentemente en Ciencias do Mar, Bioloxía ou afíns/equivalentes. - 2 anos de experiencia en posto similar - Dominio do...

Project funded by the Spanish Ministry of Education within the framework of the Campus of International Excellence program and by the spanish Ministry of Economy and Competitiveness, within the National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation.

X