LISTADO PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS Ó PROCESO DE SELECCIÓN DO PROXECTO “MarENet”

De conformidade coa base quinta da convocatoria do procedemento de selección para a contratación temporal dun xestor/a para o proxecto “SEP-210575807 MarENet – Atlantic Maritime Ecosystem Network” financiado ao abeiro da convocatoria Blue Economy (EMFF-Blue Economy-2018, Topic: BlueCareers, EMFF-02-2018) e financiado polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, se procede á publicación de persoas admitidas e excluidas e se abre un prazo de 3 días hábiles para subsanar ou enmendar a documentación presentada.

Resolución provisional admitidos MARENETProject funded by the Spanish Ministry of Education within the framework of the Campus of International Excellence program and by the spanish Ministry of Economy and Competitiveness, within the National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation.

X