Proxecto do CESAM-UA desenvolve un sensor rápido para control microbiolóxico de bivalvos

O proxecto SEEBug está a ser desenvolvido no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro (UA), sob coordinación de Catarina Marques e coordinación de Amadeu Soares, e pretende ser unha ferramenta para todos os axentes da fileira da pesca de bivalvos.

Os centros de produción dos bivalvos son frecuentemente afectados por contaminación fecal de orixe humana e/ou animal, o que promove a acumulación de bacterias patoxénicas nestes organismos filtradores. Tendo en conta que os bivalvos son moitas veces consumidos vivos, a necesidade de aplicar sistemas de control que garantan a seguranza alimentar e preveñan impactos negativos na saúde dos consumidores, é de extrema relevancia. Actualmente, os métodos de rastrexo microbiolóxico regulamentados e aplicados, aínda que sensíbeis e fidedignos, fornecen resultados 2 a 3 días após a colleita dos bivalvos. Este hiato de tempo é o suficiente para inflixir danos significativos do punto de vista económico, social, ambiental e da saúde pública. Así, o obxectivo deste proxecto de investigación consiste en desenvolver e aplicar sensores SEEBug de largo espectro e específicos, capaces de detectar precozmente a contaminación de bivalvos por bacterias patoxénicas, mediante os limites legalmente impostos. Alén diso, será desenvolvida a aplicación SEEBug para móbiles con base en algoritmos de intelixencia artificial, co intento de xerar unha tecnoloxía de baixo custo, de fácil aplicación e ambientalmente sustentábel, que poda ser utilizada pelos operadores da fileira da pesca de bivalvos, desde os pescadores aos vendedores finais. Esta ferramenta non pretende substituír as actuais análises regulamentadas para avaliación do estado de contaminación dos bivalvos, mais si ser un complemento para minimizar prexuízos mais significativos a posteriori.

O proxecto SEEBug, idealizado e conceptualizado pela investigadora CESAM e do Departamento de Bioloxía (DBio) da UA, Catarina R Marques e encontrase sob sua coordinación coa colaboración do Profesor Amadeu MVM Soares (CESAM e DBio, UA) como co-coordinador. O proxecto está a ser desenvolvido no seo de unha parceria entre investigadores do CESAM e do Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro (IEETA), xuntamente co apoio da Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro (APARA), da DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A, así como de varios axentes da fileira da pesca de bivalvos en todo o país. Deste modo, a transferencia de coñecemento entre Científicos e Pescadores será maximizada pelas sinerxías fomentadas a través desta colaboración promovendo así o desenvolvemento dunha ferramenta SEEBug, pensada e susceptíbel de ser aplicada por todos.Project funded by the Spanish Ministry of Education within the framework of the Campus of International Excellence program and by the spanish Ministry of Economy and Competitiveness, within the National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation.

X