Un videoxogo achegará as novas xeracións á problemática do cambio climático no medio mariño

O CIM lidera o proxecto Misión Azul en colaboración con atlantTTic e CCSS e da Comunicación

Os océanos cobren o 70% da superficie terrestre e o seu papel como subministradores de recursos e mantemento do benestar da sociedade é incuestionable. Non obstante, o cambio climático está a provocar unha subida da temperatura superficial da auga, un aumento do desxeo e fenómenos extremos cada vez máis intensos e frecuentes, o que se traducirá en enormes custos para a economía mundial e na mingua da capacidade dos países de producir alimentos. Neste contexto, as achegas da investigación mariña ao coñecemento do cambio climático e os seus efectos son clave na implementación de medidas de adaptación e estratexias encamiñadas a reducir a vulnerabidade e acadar un desenvolvemento sostible.

Ante este desafío, o Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo en colaboración con atlanTTic e a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación do campus de Pontevedra poñen en marcha Misión Azul, un proxecto de alfabetización científica mariña e de formación do profesorado. “Trátase de dar a coñecer a ciencia e a tecnoloxía aos máis novos e por extensión a toda a sociedade. Un obxectivo particular é promover as vocacións STEM espertando a preocupación por explorar, descubrir, explicar, contrastar e resolver, proporcionando tamén unha serie de ferramentas didácticas que acompañen a quen se encarga da súa educación”, salienta Daniel Rey, director do CIM-UVigo.

O proxecto, financiado con 27.500 euros pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) do Ministerio de Ciencia e Innovación, “permitirá tamén trasladar á sociedade temas de gran relevancia e impacto social a través de ferramentas innovadoras en educación científica en materia de cambio climático no ámbito mariño, empregando como modelo un espazo mariño protexido”.

Videoxogo e unidades didácticas

Un equipo multidisciplinar fusionará as TIC, as ciencias mariñas, a comunicación e a didáctica para crear “un videoxogo interactivo de alta calidade que aborde a realidade do impacto que o cambio climático ten nos océanos”. Da man da ‘Dra. Mar’, as persoas usuarias serán os e as protagonistas da aventura poderán interactuar cun ecosistema mariño protexido e ir superando misións e problemas reais de ameaza e estrés do ecosistema mariño usando ferramentas que poden conseguir ou construír. “Achegar videoxogos e contidos didácticos é unha combinación moi motivadora para os rapaces e rapazas, o profesorado e as familias. Sobre todo cando se prantexa un videoxogo que non ten por que semellar infantil de aspecto, e que podes gozar teñas a idade que teñas. Por suposto, é idóneo para achegar a ciencia aos máis pequenos e pequenas, promovendo vocacións científicas e incrementando a cultura científica en xeral, tan necesaria neste mundo de bulos e falsas verdades”, explica Antonio Pena, investigador de atlanTTic.

O videoxogo complementarase con dúas unidades didácticas dirixido ao profesorado de primaria sobre os sete principios básicos da alfabetización oceánica, os efectos do cambio climático sobre o océano e o papel da investigación na súa prevención, mitigación e xestión. “Estas unidades permitirán afondar máis nos contidos e converteranse en poderosas ferramentas para que o persoal docentes dos centros educativos poidan desenvolver sesións específicas nas súas aulas de xeito motivador sobre un dos maiores desafíos actuais do planeta e a humanidade”, asegura Beatriz Legerén, docente da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

O equipo contará para a adaptación didáctica dos contidos científicos desenvolvidos co asesoramento continuo de persoal docente e investigador e de Alberto García, docente cunha ampla experiencia na introdución de proxectos de investigación no sistema educativo e representante da Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECE), que aglutina a 600 cooperativas de ensinanza e centros educativos de economía social a nivel estatal con máis de 277.000 alumnos e alumnas e 175.000 familias.

Unha iniciativa multidisciplinar

Misión Azul é un proxecto innovador ao fusionar catro disciplinas tan diferentes como as TIC, as ciencias mariñas, a comunicación e a didáctica, achegando un equipo composto por persoal investigador do especialista en cambio climático, en TIC e en comunicación audiovisual, didáctica das ciencias e creación de contidos. Aínda que videoxogo e unidades didácticas están dirixidas principalmente a escolares e docentes de educación primaria de toda España, con especial fincapé no alumnado de 5º e 6º, os contidos serán adaptados para poder ser empregados por outros sectores da educación ambiental, por outros colectivos alleos á divulgación científica ou polo público xeral.

Con esta iniciativa tamén se conmemora o inicio do Decenio das Ciencias Oceánicas para o Desenvolvemento Sostible proclamado polas Nacións Unidas para 2021-2030, co que se pretende consolidar unha nova xeración de oceanógrafos e técnicos mediante a creación de novas redes de investigación e unha nova xeración de sistemas de observación mellorados, instalacións e infraestruturas, que axudarán aos países a acadar a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

A actividade investigadora e divulgadora do CIM conta co apoio da Xunta de Galicia e a Unión Europea, a través do seu cofinanciamento ao abeiro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Fonte: DUVIProject funded by the Spanish Ministry of Education within the framework of the Campus of International Excellence program and by the spanish Ministry of Economy and Competitiveness, within the National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation.

X