EMPREAMAR Moaña

EMPREAMAR é un programa formativo para o fomento do emprendemento orientado ao aproveitamento sostible dos recursos mariños materiais e inmateirais endóxenos do territorio do GALP 7 Ría de Vigo – A Guarda, especificamente na contorna do Concello de Moaña. O Programa EMPREAMAR Moaña tivo lugar nas anualidades de 2016, 2017 e finalizou en febreiro de 2018.

Proxecto financiado polo Ministerio de Educación no marco do programa Campus de Excelencia Internacional e polo Ministerio de Economía e Competitividade, dentro do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.

X