Sherpa do Mar dá a coñecer os 12 proxectos empresariais de base tecnolóxica gañadores do seu programa de emprendemento

Doce proxectos empresariais de base tecnolóxica do ámbito mariño-marítimo de Galicia e o norte de Portugal van recibir apoio para a súa valorización e posta en marcha a través de Sherpa do Mar, un programa europeo liderado polo grupo de investigación REDE da Universidade de Vigo e no que tamén participan Campus do Mar e a oficina de I+D. Este martes déronse a coñecer os 12 proxectos gañadores da primeira edición do seu programa de emprendemento Sherpa Journeys, unha iniciativa coa que os socios do programa queren axudar a impulsar a creación de produtos e servizos innovadores que acheguen solucións de alto valor engadido a necesidades reais do ámbito mariño-marítimo.

Os proxectos seleccionados nesta primeira edición destacan polo seu gran compoñente innovador e ofrecen respostas de alto valor engadido a retos como a dixitalización, o uso sostible dos recursos, a seguridade e trazabilidade alimentaria, o ecoturismo ou a protección e conservación do ecosistema mariño. A maior parte atópanse en fase de concepción e prototipado, aínda que tamén están presentes iniciativas emprendedoras e de interemprendemento en fases de maduración máis avanzadas.

Todas estas iniciativas accederán a un programa especializado e de apoio integral, de 14 meses de duración, no que estarán acompañados dun xestor especializado en promoción do emprendemento e transferencia de tecnoloxía e coñecemento e recibirán asesoramento científico-técnico. Durante este proceso contarán con mentorización, formación, xornadas de networking, así como servizos e medios técnicos para consolidar o seu desenvolvemento e crecemento. Trátase de crear un ecosistema transfronteirizo de emprendemento innovador no ámbito mariño-marítimo e da blue economy, que favoreza a xeración de emprego, as sinerxías e a competitividade empresarial.

Uso sostible dos recursos, trazabilidade alimentaria, ecoturismo…

Abárcanse sectores como o acuícola, o conserveiro, o portuario, a pesca ou o turístico. A listaxe dos 12 proxectos seleccionados inclúe: MyUniSex,  que propón a produción de liñas de mexillón unisex a gran escala e de forma sostida ao longo do ano; ActivaeAlgae, centrado na creación de produtos cosméticos de orixe natural, baseados en extractos de microalgas e con propiedades antiinflamatorias, hidratantes ou protectoras contra os raios ultravioletas; Bima, dirixida ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas baseadas en GIS e enfocadas a mellorar a competitividade do sector portuario; Subgo, proxecto de realidade virtual, aumentada e mixta dirixida á investigación e divulgación científica de paisaxes submariñas con aplicacións no sector da educación e do ecoturismo; ValBioSea, extracción para a selección de compostos bioactivos, de alto valor engadido; DanteRoNPs, solucións de tecnoloxía de eliminación de nano-plásticos no ecosistema mariño; Fish & Food Technology, de trazabilidade e seguridade alimentaria de produtos pesqueiros; Sailing For Science, enfocado na creación de experiencias de turismo científico mariño; Container Over Board System, un sistema de localización de contedores  e flotabilidade que permita xerar alertas que reduzan a xeración de vertidos contaminantes ou posibles situacións de risco para a navegación ou o medio mariño; Blue Bioprana, solucións de biotecnoloxía que reducen o impacto ambiental; ABZU Maritime Platform, unha plataforma de operacións portuarias; e Basemar, balizas con fondeo ecolóxico para sinalización marítima e de parques de cultivo de marisco que ofrecen datos en tempo real.

Recibíronse máis de 60 candidaturas

Liderado polo grupo REDE e coa participación de Campus do Mar e a Oficina de I+D da Universidade de Vigo, Sherpa Journeys conta tamén co apoio do Consorcio Zona Franca de Vigo, a Axencia Galega de Innovación ( GAIN) e as universidades de Santiago e A Coruña. Por parte de Portugal, participan a Associacão de Transferência de Tegnologia de Asprela ( UPTEC), a Universidade do Porto, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental ( CIIMAR) e o Forum Oceano- Associacão dá Economia do Mar.

Nesta primeira edición do programa presentáronse  a esta iniciativa máis de 60 propostas que formarán parte dun catálogo de ideas de negocio en liña, onde se lles dará a oportunidade de gañar visibilidade para establecer contactos con potenciais colaboradores e investidores. Este directorio web vai estar tamén aberto a emprendedores que non participaron na convocatoria. O único requisito é que a idea de negocio estea afincada en Galicia ou no norte de Portugal e que cubra unha necesidade do sector mariño-marítimo baseada en coñecemento científico-técnico.

Fonte: DuviWeb y subwebs financiadas por:

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación en el marco del programa Campus de Excelencia Internacional y por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

X