Alexandre Alonso Fernández and Jaime Otero Villar present at the Interdisciplinary Fisheries Seminar Series next week

Next Tuesday, May 8, at 1pm, Alexandre Alonso Fernández and Jaime Otero Villar will be presenting the latest results of their collaboration with the regional government (Xunta de Galicia) at the Interdisciplinary Fisheries Seminar Series (IFS). IFS is the seminar series at the University of Vigo presented by Campus do Mar and ECOBAS.Proxecto financiado polo Ministerio de Educación no marco do programa Campus de Excelencia Internacional e polo Ministerio de Economía e Competitividade, dentro do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.

X