Scientists meet artists

Scientists meet Artists é unha iniciativa promovida e liderada pola Universidade de Vigo a través do Campus do Mar, creada como lugar de encontro e diálogo entre dúas disciplinas moi diversas: a Ciencia e a arte. Esta iniciativa, cuxa primeira edición levouse a cabo en 2021, ten como obxectivo establecer unha colaboración entre persoas investigadoras da rede do Campus do Mar e do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo, e ilustradoras e ilustradores que desenvolvan o seu traballo en España e Portugal. As ilustracións creadas reflicten a visión compartida entre o persoal investigador e artístico, sen perder o rigor científico e co foco posto en divulgar a cultura oceánica e crear recursos didácticos para a cidadanía e, en particular, para as comunidades docentes de niveis de primaria e secundaria.

 

Esta iniciativa contribúe directamente á iniciativa de Cultura Oceánica da Comisión Oceanográfica Intergobernamental da UNESCO, aos desafíos expostos no Decenio das Ciencias Oceánicas para un Desenvolvemento Sostible da ONU, ao incrementar o coñecemento necesario para lograr unha economía oceánica equitativa e sostible, así como resaltar a utilidade da observación oceánica sistemática para obter un coñecemento adecuado dos nosos mares e un uso sostible dos recursos mariños. Igualmente, o coñecemento do océano e unha poboación consciente do mesmo contribúen á Misión da UE “Restaurar Os nosos Océanos e Augas”.

2023

Observando o océano

Proxecto financiado polo Ministerio de Educación no marco do programa Campus de Excelencia Internacional e polo Ministerio de Economía e Competitividade, dentro do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.

X