Scientists meet artists

Scientists meet Artists xorde como un lugar para o encontro e o diálogo entre dúas disciplinas moi diversas: a Ciencia e a Arte. A indagación, innata ao mundo da investigación, dialoga coa creatividade, propia do mundo artístico. Esta interacción plasmouse nunha colección de láminas de temáticas e estilos diversos.

Proxecto financiado polo Ministerio de Educación no marco do programa Campus de Excelencia Internacional e polo Ministerio de Economía e Competitividade, dentro do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica.

X